POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

SUN-FLOWER

ใบเลื่อยวงเดือน

ขนาด
จำนวนฟัน(T)
18"
30T
20"
40T

SUN-FLOWER

ใบตัดอลูมิเนียม

ขนาด
จำนวนฟัน(T)
10"
100T / 120T
12"
100T / 120T

SUN-FLOWER

ใบตัดไฟเบอร์

ขนาด
จำนวน : ลัง
4" (100 × 2.5 × 16 mm. )
200

SUN-FLOWER

ใบตัดไฟเบอร์ Multi Line 2017

ขนาด
จำนวน : ลัง
4" (107 × 1.0 × 16 mm. )
600

SUN-FLOWER

ใบตัดไฟเบอร์

ขนาด
จำนวน : ลัง
14" (350 × 3.0 × 25.4 mm. )
25

SUN-FLOWER

จานผ้าทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน

ขนาด
ความละเอียด
จำนวน : เเพ็ค
4"
SF-SOFT 40#
10
4"
SF-SOFT 60#
10
4"
SF-SOFT 80#
10
4"
SF-SOFT 100#
10
4"
SF-SOFT 120#
10
4"
SF-SOFT 180#
10
4"
SF-SOFT 240#
10
4"
SF-SOFT 320#
10

SUN-FLOWER

จานผ้าทรายเรียงซ้อน หลังเเข็ง

ขนาด
ความละเอียด
จำนวน : เเพ็ค
4"
SF-ECO 40#
10
4"
SF-ECO 60#
10
4"
SF-ECO 80#
10
4"
SF-ECO 100#
10
4"
SF-ECO 120#
10
4"
SF-ECO 180#
10
4"
SF-ECO 240#
10
4"
SF-ECO 320#
10