ไร้สาย/ไฟฉาย

ไขควงไร้สาย 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-SD-5-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                 4V/1.5Ah (LITHIUM-ION)
ขนาดหัวจับดอก                    5 มม.
ทิศทางการหมุน                    ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา         200 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                          0.4 กก.
ไขควงไร้สาย 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-SD-8
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                   12V/1.5Ah (LITHIUM-ION)
ทิศทางการหมุน                      ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา           0-2400 rpm
อัตราการกระแทก                     0-3000 ipm
แรงบิดสูงสุด (Torque)            110 N.m
 น้ำหนักสุทธิ                             1 กก.
สว่านไร้สาย
  รหัสสินค้า  PPT-SD-10-LI
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                                       12V/1.5Ah (LITHIUM-ION)
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/20 มม.
ทิศทางการหมุน                                          ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา          HIGH         0-1400 rpm
                                                 LOW          0-350 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                1.1 กก.
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
  รหัสสินค้า  PPT-CC-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                      12V/1.5Ah (LITHIUM-ION)
สมรรถนะ                                    500 มิลลิลิตร
อัตราการไหลเวียนอากาศ         1.2 ลบ.ม./นาที
การใชงานตอเนื่อง                     25 นาที
น้ำหนักสุทธิ                                0.9 กก.
ไฟฉายไร้สาย
  รหัสสินค้า  PPT-RF-12
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                          12V/1.5Ah (LITHIUM-ION)
หลอด LED                                    16 หลอด
การใชงานตอเนื่อง                         10 ชั่วโมง
ปรับองศาสองสวาง                        90 องศา
น้ำหนักสุทธิ                                    0.32 กก.
สว่านไร้สาย
  รหัสสินค้า  PPT-SD-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                                       12V/1.7Ah (Ni-Cd)
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม           10/20 มม.
ทิศทางการหมุน                                          ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              0-600 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                 1.4 กก.
สว่านไร้สาย
  รหัสสินค้า  PPT-SD-12
คุณสมบัติ
กำลังไฟแบตเตอรี่                                      12V/1.5Ah (Ni-Cd)
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/30 มม.
ทิศทางการหมุน                                         ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              0-600 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                1.35 กก.