POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

สว่านไร้สาย

สว่านไร้สาย 2 ทาง

รหัสสินค้า PPT-SD-10-ELI

สว่านไร้สาย 2 ทาง

รหัสสินค้า PPT-SD-10-LI

ไขควงไร้สาย 2 ทาง

รหัสสินค้า PPT-SD-8

ไขควงไร้สาย 2 ทาง

รหัสสินค้า PPT-SD-5-H

ไฟฉายไร้สาย

รหัสสินค้า PPT-RF-12

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

รหัสสินค้า PPT-CC-10