POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เลื่อย

เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7"

รหัสสินค้า PPT-CM-180-H

เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7"

รหัสสินค้า PPT-CM-185-M

เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 9"

รหัสสินค้า PPT-CM-235-H

เลื่อยฉลุ

รหัสสินค้า PPT-JS-65-H

เครื่องเลื่อยตัดองศา

รหัสสินค้า PPT-MS-255-H