เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า

เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-180
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1100W
เสนผานศูนยกลาง                          185 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด                   58 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  4900 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                   3.8 กก.
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-180-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1100W
เสนผานศูนยกลาง                          185 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด                   58 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  4900 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    3.8 กก.
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-180-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1100W
เสนผานศูนยกลาง                          185 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด                   66 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  4900 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    5 กก.
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-185-M
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1100W
เสนผานศูนยกลาง                          185 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด                   66 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  5600 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    3.6 กก.
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 9″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-235-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1520W
เสนผานศูนยกลาง                          235 มม. (9″)
ความสามารถในการตัด                   85 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  4100 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    7.5 กก.