POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

กบไฟฟ้า/ทริมเมอร์

กบไฟฟ้า 3"

รหัสสินค้า PPT-PM-82-A

เครื่องทริมเมอร์ (เซาะร่อง)

รหัสสินค้า PPT-TM-6

เครื่องเร้าเตอร์
(เซาะร่อง)

รหัสสินค้า PPT-RM-8