เครื่องเร้าเตอร์/ทริมเมอร์

เครื่องเร้าเตอร์ (เซาะร่อง)
  รหัสสินค้า  PPT-RM-8
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                          1600W
ขนาดหัวจับดอก                                   12.7 มม. (1/2″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                        23000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                          6 กก.
เครื่องทริมเมอร์ (เซาะร่อง)
  รหัสสินค้า  PPT-TM-6
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                          350W
ขนาดหัวจับดอก                                   6.35 มม. (1/4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                        30000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                          1.8 กก.