POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4"

รหัสสินค้า PPT-AG-100-D

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4"

รหัสสินค้า PPT-AG-100-S

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4"

รหัสสินค้า PPT-AG-100-VS

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4"

รหัสสินค้า PPT-AG-100-H

เครื่องเจียรไฟฟ้า 5"

รหัสสินค้า PPT-AG-125-B

เครื่องเจียรไฟฟ้า 7"

รหัสสินค้า PPT-AG-180

เครื่องเจียรไฟฟ้า 9"

รหัสสินค้า PPT-AG-230

เครื่องเจียรคอตรง 10 มม.

รหัสสินค้า PPT-DG-10

เครื่องเจียรคอตรง 25 มม.

รหัสสินค้า PPT-DG-25-B

เครื่องเจียรคอยาว 25 มม.

รหัสสินค้า PPT-DG-25

เครื่องเจียรคอยาว 5"

รหัสสินค้า PPT-VG-125

เครื่องเจียร 2 หัว

รหัสสินค้า PPT-BG-150