เครื่องเจียรไฟฟ้า

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-100
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     710W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  13000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    1.6 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-100-C
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     800W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  11000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    2.1 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-100-D
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     570W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  13000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    1.8 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-100-S
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     710W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  13000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    1.3 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-100-VS
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1020W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  0-13000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    2.1 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 5″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-125-B
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1200W
เสนผานศูนยกลาง                          125 มม. (5″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  11800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    3 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-180
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     2020W
เสนผานศูนยกลาง                          180 มม. (7″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  8300 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    5 กก.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 9″
  รหัสสินค้า  PPT-AG-230
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     2020W
เสนผานศูนยกลาง                          230 มม. (9″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  6600 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    5 กก.
เครื่องเจียรคอตรง 10 มม.
  รหัสสินค้า  PPT-DG-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     105W
เสนผานศูนยกลาง                          10 มม.
ขนาดหัวจับดอก                              3 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  30000 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    0.8 กก.
เครื่องเจียรคอตรง 25 มม.
  รหัสสินค้า  PPT-DG-25-B
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     240W
เสนผานศูนยกลาง                          25 มม.
ขนาดหัวจับดอก                              6 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  26000 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    1.2 กก.
เครื่องเจียรคอยาว 25 มม.
  รหัสสินค้า  PPT-DG-25
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     400W
เสนผานศูนยกลาง                          25 มม.
ขนาดหัวจับดอก                              6 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  27000 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    1.7 กก.
เครื่องเจียรคอยาว 125 มม.
  รหัสสินค้า  PPT-VG-125
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     710W
เสนผานศูนยกลาง                          125 มม. (5″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  5300 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    4.3 กก.