เครื่องเจียร/เครื่องสกัด SF

เครื่องเจียรไฟฟ้า 4″
  รหัสสินค้า  SF-AG-6100
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     670W
เสนผานศูนยกลาง                          100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  11000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                    1.6 กก.
เครื่องสกัด
  รหัสสินค้า  SF-DH-0810
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                    900W
อัตราการกระแทก                          2900 ipm
น้ำหนักสุทธิ                                   6.5 กก.