POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เครื่องตัด

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"

รหัสสินค้า PPT-CO-355-H

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14"

รหัสสินค้า PPT-CO-355-A

เครื่องตัดกระเบื้อง 4"

รหัสสินค้า PPT-CM-110-C

เครื่องตัดกระเบื้อง 4"

รหัสสินค้า PPT-CM-110-H

เครื่องตัดกระเบื้อง 5"

รหัสสินค้า PPT-CM-125

เครื่องตัดกระเบื้อง 7"

รหัสสินค้า PPT-MC-180-H

เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 4"

รหัสสินค้า PPT-SC-110

เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 5"

รหัสสินค้า PPT-SC-125

เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 7"

รหัสสินค้า PPT-SC-180-C

เครื่องตัดแผ่นเหล็ก

รหัสสินค้า PPT-ES-3.2

เครื่องกวนปูน

รหัสสินค้า PPT-MM-160

เครื่องเป่าลม

รหัสสินค้า PPT-EB-003

เครื่องเป่าลมร้อน

รหัสสินค้า PPT-HG-002

เครื่องคอริ่ง

รหัสสินค้า PPT-CD-200