POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย เเบบสั่น

รหัสสินค้า PPT-OS-110

เครื่องขัดกระดาษทราย เเบบสั่น

รหัสสินค้า PPT-OS-185

เครื่องขัดกระดาษทราย เเบบสั่น

รหัสสินค้า PPT-OS-114

เครื่องขัดกระดาษทราย สายพาน

รหัสสินค้า PPT-BS-100