เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย สายพาน
  รหัสสินค้า  PPT-BS-100
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           1200W
ขนาดกระดาษทราย                              100×610 มม.
ความเร็วของกระดาษทราย                   500 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                         5.8 กก.
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น
  รหัสสินค้า  PPT-OS-110
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           150W
ขนาดกระดาษทราย                              100×110 มม.
ความเร็วการขัด                                     12000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                         1.3 กก.
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น
  รหัสสินค้า  PPT-OS-114
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           520W
ขนาดกระดาษทราย                              114×234 มม.
ความเร็วการขัด                                     10000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                          2.9 กก.
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น
  รหัสสินค้า  PPT-OS-185
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           160W
ขนาดกระดาษทราย                              93×185 มม.
ความเร็วการขัด                                    10000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                         1.7 กก.