สว่านไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า
  รหัสสินค้า  PPT-ED-6
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 230W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม              6.5/10 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              4500 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                1.2 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-ED-6-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                  230W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม              6.5/10 มม.
ทิศทางการหมุน                                          ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                0-4500 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                1.2 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-ED-10-S
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                  350W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/18 มม.
ทิศทางการหมุน                                          ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                               0-2800 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                1.4 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-ED-10-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 500W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/25 มม.
ทิศทางการหมุน                                           ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                               0-2600 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                1.7 กก.
สว่านไฟฟ้า
  รหัสสินค้า  PPT-ED-10-B
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 430W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/20 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              1200 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                 2.1 กก.
สว่านไฟฟ้า
  รหัสสินค้า  PPT-ED-13-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 500W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            13/20 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              1200 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                 2.2 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-ED-16-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 800W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            16/36 มม.
ทิศทางการหมุน                                           ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                               550 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                 3.2 กก.
สว่านไฟฟ้าหัวงอ 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-AED-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                 380W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม            10/15 มม.
ทิศทางการหมุน                                           ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                              0-1400 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                                1.9 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-ID-13-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                                   500W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม                 16/13/25 มม.
ทิศทางการหมุน                                                            ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                                  0-2600 rpm
อัตราการกระแทก                                                            0-41600 ipm
น้ำหนักสุทธิ                                                                     2 กก.