สว่านโรตารี่

สว่านโรตารี่ 2 ระบบ
  รหัสสินค้า  PPT-RH-20-B
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                              620W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม          20/13/32 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           0-850 rpm
อัตราการกระแทก                                                    0-3900 ipm
 น้ำหนักสุทธิ                                                            2.7 กก.
สว่านโรตารี่ 2 ระบบ
  รหัสสินค้า  PPT-RH-26-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                              620W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต                          26 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           500 rpm
อัตราการกระแทก                                                    3200 ipm
 น้ำหนักสุทธิ                                                            5 กก.
สว่านโรตารี่ 3 ระบบ
  รหัสสินค้า  PPT-RH-26-E
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                              800W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม          26/13/32 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           0-900 rpm
อัตราการกระแทก                                                    0-4000 ipm
 น้ำหนักสุทธิ                                                            3.6 กก.
สว่านโรตารี่ 2 ระบบ
  รหัสสินค้า  PPT-RH-38
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                              800W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต                         38 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           400 rpm
อัตราการกระแทก                                                    4000 ipm
 น้ำหนักสุทธิ                                                            7.6 กก.