สว่าน/เลื่อยฉลุ SF

สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  SF-ID-13-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                             600W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม            13 มม.
ทิศทางการหมุน                                                      ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           2800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                              1.6 กก.
สว่านไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  SF-SD-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                             280W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม                           10 มม.
ทิศทางการหมุน                                                      ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                           0-750 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                            1.3 กก.
สว่านไฟฟ้า
  รหัสสินค้า  SF-ED-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                               300W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม                           10 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                             2600 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                               1.3 กก.
เลื่อยฉลุ
  รหัสสินค้า  SF-JS-70
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                             610W
ความสามารถในการเจาะ เหล็ก/ไม                           70 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                                            0-3000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                             2.1 กก.