ตู้เชื่อม

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า  PPT-MMA160 (IGBT)
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        20-160 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                        69V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-4.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        5.4 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า  PPT-MMA200 (IGBT)
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        20-200 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      69V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-5.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        5.6 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า  PPT-MMA/TIG200D (H)
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        10-165 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      59V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-4.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        8 กก.