POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

ตู้เชื่อม

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)

รหัสสินค้า PPT-MMA160 (IGBT)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)

รหัสสินค้า PPT-MMA200 (IGBT)

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)

รหัสสินค้า PPT-MMA/TIG200D (H)