POWER TIG-K Series

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า POWER TIG-160K 
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        TIG 10-160 / MMA 10-140 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                        66V
น้ำหนักสุทธิ                                        6.8 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า POWER TIG-200K 
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        TIG 15-200 / MMA 15-180 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                        66V
น้ำหนักสุทธิ                                        6.8 กก.