POWER STICK-KW Series

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า POWER STICK 160KW
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        30-160 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      76V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-4.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        6.2 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า POWER STICK 200KW
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        30-200 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      76V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-5.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        6.5 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า POWER STICK 251KW
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        30-250 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      76V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-5.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        7 กก.