HOBBY Series

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า HOBBY 200
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        20-200 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      65V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-5.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        3.5 กก.