EXTREME Series

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า EXTREME 140
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        20-140 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      82V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-4.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        3.79 กก.
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า EXTREME 160
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        20-160 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                      82V
ขนาดลวดเชื่อม                                  1.6-4.0 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        3.79 กก.