CARIMIG LCD Series

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (รับประกัน 2ปี)
  รหัสสินค้า CARIMIG 200 LCD
คุณสมบัติ
แรงดันไฟ                                            230V
กระแสเชื่อม                                        40-200 Amp
แรงดันไฟ ขณะไรภาวะ                        69V
ขนาดลวดเชื่อม                                  0.6,0.8,0.9 มม.
น้ำหนักสุทธิ                                        20 กก.