เลื่อยตัดองศา/แท่นตัดกระเบื้อง

เครื่องเลื่อยตัดองศา 10″
  รหัสสินค้า  PPT-MS-255-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                   1650W
เสนผานศูนยกลาง                       255 มม. (10″)
องศาการตัด                                 0-45 องศา
ความเร็วขณะหมุนตัวเปลา          4600 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                 12 กก.
แท่นตัดกระเบื้อง
  รหัสสินค้า  PPT-TC-24
คุณสมบัติ
ความยาวในการตัดกระเบื้อง              600 มม.
ตัดกระเบื้องได้หนาสูงสุด                  16 มม.
แนวการตัด                                        0-60 องศา
 ใช้ระบบรางเดี่ยว                              ลูกปืน 6 ตัว
 แผ่นยางรองกระเบื้องหนา                2.5 มม.