เครื่องเป่าลม/เครื่องกวนปูน

เครื่องเป่าลม
  รหัสสินค้า  PPT-EB-003
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                680W
อัตราการไหลเวียนอากาศ        1.6-3.2 ลบ.ม./นาที
ความเร็วขณะหมุนเปลา            8300-16300 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              1.8 กก.
เครื่องเป่าลมร้อน
  รหัสสินค้า  PPT-HG-002
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           2000W
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
                        LOW/HIGH               50-480/50-600
อัตราการไหลเวียนอากาศ (ลบ.ม./นาที)
                        LOW/HIGH              210-250/340-380
 น้ำหนักสุทธิ                                        0.8 กก.
เครื่องกวนปูน
  รหัสสินค้า  PPT-MM-160
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                800W
ความเร็วขณะหมุนเปลา             550 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                2.4 กก.