เครื่องสกัด

เครื่องสกัด
  รหัสสินค้า  PPT-DH-38-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                       900W
ขนาดดอกสกัด                 17 มม.
อัตราการกระแทก             2900 ipm
น้ำหนักสุทธิ                      6.8 กก.
เครื่องสกัด
  รหัสสินค้า  PPT-DM-65-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                       1240W
ขนาดดอกสกัด                 30 มม.
อัตราการกระแทก             1400 ipm
น้ำหนักสุทธิ                      16 กก.
เครื่องสกัด
  รหัสสินค้า  PPT-DM-65-HQ
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                       1510W
ขนาดดอกสกัด                 30 มม.
อัตราการกระแทก             1450 ipm
น้ำหนักสุทธิ                      16 กก.
เครื่องสกัด
  รหัสสินค้า  PPT-DH-11-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                       1500W
อัตราการกระแทก             900-1800 ipm
น้ำหนักสุทธิ                      10.7 กก.