เครื่องตัดแผ่นเหล็ก/บล็อกไฟฟ้า

เครื่องตัดแผ่นเหล็ก
  รหัสสินค้า  PPT-NB-3.2
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                        620W
ความสามารถในการตัด เหล็ก/สแตนเลส        3.2/2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได ริมนอก/ริมใน                   128/120 มม.
ความเร็วชวงชัก                                                 1300 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                       3.8 กก.
เครื่องตัดแผ่นเหล็ก
  รหัสสินค้า  PPT-ES-3.2
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                                        620W
ความสามารถในการตัด เหล็ก/สแตนเลส        3.2/2.5 มม.
รัศมีแคบสุดที่ตัดได                                           50 มม.
ความเร็วชวงชัก                                                 1300 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                                       3.8 กก.
บล็อกไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-EW-20
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           340W
ทิศทางการหมุน                                   ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                       1700 rpm
อัตราการกระแทก                                 2000 ipm
ใชไดกับโบลทขนาด                            M12-M20
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม                   12.7 มม. (1/2″)
แรงบิดสูงสุด (Torque)                      294 N.m
 น้ำหนักสุทธิ                                        3.2 กก.
บล็อกไฟฟ้า 2 ทาง
  รหัสสินค้า  PPT-EW-22
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           620W
ทิศทางการหมุน                                   ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                       1700 rpm
อัตราการกระแทก                                 1600 ipm
ใชไดกับโบลทขนาด                            M16-M22
ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม                   19 มม. (3/4″)
แรงบิดสูงสุด (Torque)                      588 N.m
 น้ำหนักสุทธิ                                        5 กก.