เครื่องตัดกระเบื้อง

เครื่องตัดกระเบื้อง 4″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-110-C
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                             1200W
เสนผานศูนยกลาง                   110 มม. (4″)
ความสามารถในการตัด            34 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา           13000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                             3 กก.
เครื่องตัดกระเบื้อง 5″
  รหัสสินค้า  PPT-CM-125
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                             1400W
เสนผานศูนยกลาง                   125 มม. (5″)
ความสามารถในการตัด            41 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา           11000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                             3.1 กก.
เครื่องตัดกระเบื้อง 7″
  รหัสสินค้า  PPT-MC-180-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                             1520W
เสนผานศูนยกลาง                   180 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด            60 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา           5000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                             7 กก.
เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 4″
  รหัสสินค้า  PPT-SC-110
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               1400W
เสนผานศูนยกลาง                    110 มม. (4″)
ความกวางในการตัด                  10-50 มม.
ความสามารถในการตัด             34 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา            10800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              4.1 กก.
เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 5″
  รหัสสินค้า  PPT-SC-125
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               1600W
เสนผานศูนยกลาง                    125 มม. (5″)
ความกวางในการตัด                  10-50 มม.
ความสามารถในการตัด             34 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา            11000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              4.4 กก.
เครื่องตัดกระเบื้องใบคู่ 6″
  รหัสสินค้า  PPT-SC-150
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               1200W
เสนผานศูนยกลาง                    150 มม. (6″)
ความกวางในการตัด                  10-50 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา            9000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              5.8 กก.