เครื่องขัดแฮร์ไลน์/คอริ่ง

เครื่องขัดแฮร์ไลน์ (เครื่องขัดเงา)
  รหัสสินค้า  PPT-GP-120
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                              1400W
ขนาดลูกขัด                             120X100 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา           690-3800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                             1.9 กก.
เครื่องคอริ่ง
  รหัสสินค้า  PPT-CD-200
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               3500W
ความสามารถในการเจาะ          200 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา           700 rpm
น้ำหนักสุทธิ                             25 กก.