เครื่องขัด/เครื่องขันสกรูไฟฟ้า

เครื่องขัด 7″
  รหัสสินค้า  PPT-SP-180
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           750W
เสนผานศูนยกลาง                               180 มม. (7″)
ความเร็วรอบขณะหมุนเปลา               2500-3400 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                         3.6 กก.
เครื่องขัด 7″
  รหัสสินค้า  PPT-SP-180-C
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           570W
เสนผานศูนยกลาง                               180 มม. (7″)
ความเร็วรอบขณะหมุนเปลา               1000-2400 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                         3.3 กก.
เครื่องขันสกรูไฟฟ้า
  รหัสสินค้า  PPT-ESD-10
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           570W
 ทิศทางการหมุน                                  ซาย/ขวา
ความเร็วขณะหมุนเปลา                       0-2200 rpm
อัตราการกระแทก                                0-3000 ipm
แรงบิดสูงสุด (Torque)                        98 N.m
น้ำหนักสุทธิ                                         1.3 กก.