กบไฟฟ้า/เลื่อยฉลุ

กบไฟฟ้า 3″
  รหัสสินค้า  PPT-PM-82-A
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     500W
ขนาดใบกบ                                     82 มม. (3-1/4″)
กบกินเนื้อไมลึก                              1 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                  16000 rpm
 น้ำหนักสุทธิ                                    3 กก.
เลื่อยฉลุ
  รหัสสินค้า  PPT-JS-65-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                           580W
ความสามารถในการตัด เหล็ก/ไม          135/10 มม.
ปรับมุม                                                  0-45 องศา
ความเร็วชวงชักเปลา                             500-3100 spm
 น้ำหนักสุทธิ                                          2.7 กก.